Tiedote - Kuljetuspalvelut - Cabing Oy, Helsinki

Mr. Taxi Oy ja Cabing Oy yhdistyvät

Kaksi pääkaupunkiseudulla toimivaa taksiyhtiötä, Mr. Taxi Oy ja Cabing Oy,
yhdistyvät


Kaksi pääkaupunkiseudulla pitkäaikaisesti toimivaa taksiyhtiötä Mr. Taxi Oy ja Cabing Oy
yhdistävät toimintansa. Tällä haetaan entistä vahvempaa tukijalkaa ja myynnin kasvua
kilpaillulla ja muutoksessa olevalle taksialalle. Uusi yritys tähtää liikevaihdon
kolminkertaistamiseen vuoteen 2024 loppuun mennessä yhdessä kumppanien ja
yritysasiakkaiden kanssa. Yrityskaupan jälkeistä muutosvaihetta on valittu johtamaan Ville
Alanen.


Taksialan pitkäaikaiset yrittäjät, Mr. Taxi Oy:n Aki Nikkinen ja Cabing Oy:n Risto Manninen,
ovat yhdistäneet voimansa myymällä taksiyhtiönsä uudelle perustetulle yhtiölle, TakesUThere
Oy:lle. Uuden kokonaisuuden liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa, työntekijöitä on 80 ja autoja
reilut 100. Nikkinen ja Manninen jatkavat uuden kokonaisuuden enemmistöomistajina.


Kahden tunnetun ja lähes 20 vuotta markkinoilla toimineen taksiyrityksen yhdistyminen, eli
Kimppa, on vastaus taksialan murrokseen. Suuri syy yhdistymiselle on sen antamat paremmat
mahdollisuudet kehittää toimintaa ja luoda siihen enemmän rakennetta, joka ei ole niin riippuvainen
yrittäjien panoksesta.


– Kimppakonsepti eroaa kuitenkin esimerkiksi perinteisestä sijoittajamallista siinä, että yrittäjät
jäävät edelleen uuden kokonaisuuden vastuurooleihin ja enemmistöomistajiksi, jolloin kokonaisuus
säilyttää yrittäjävetoisuuden ja kasvollisen toimijan piirteet. Ne ovat selkeitä vahvuuksia, jotka
halutaan säilyttää jatkossakin, selventää konseptia uuden konsernin hallituksen puheenjohtaja
Sammy Lindholm.


– Ville Alanen puolestaan tuo mukanaan vahvan osaamisen kasvun johtamisessa ja siinä, mitä
kasvun aikaansaamiseksi tarvitaan, jatkaa Lindholm.
Ostetut yhtiöt jatkavat toistaiseksi omina yksikköinään ja omilla brändeillään. TakesUThere Oy:n
rooli uudessa konsernissa on konsernitukipalveluiden tuottaminen tytäryhtiöilleen. Uudessa
kokonaisuudessa keskitytään ensivaiheessa prosessien ja laadunvalvonnan entistä tehokkaampaan
kehittämiseen. Seuraavassa vaiheessa panostetaan markkinointiin ja myyntiin sekä luodaan uusi
vahva brändi alalle.


– Molemmat nykyiset taksibrändit ovat tunnettuja, joten uuden brändin luomisella ei ole kiirettä.
Perusta uudelle syntyy siitä, että teemme asiat entistä paremmin, lisää Sammy Lindholm.
Muutosvaihetta tulee johtamaan Ville Alanen, joka on toiminut aiemmin muun muassa Secto
Automotive Oy:n toimitusjohtajana. Tämä vaihe on Sammy Lindholmin mukaan selkeä projekti ja
sen arvioidaan kestävän noin puoli vuotta. Ville Alanen odottaa innolla uutta tehtäväänsä ja
peräänkuuluttaa murroksessa olevalle alalle uusia tapoja toimia.


– Taksialalla pärjää toimija, joka pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja voittamaan asiakkaan
luottamuksen. Se vaatii parhaimmat ja sitoutuneimmat työntekijät. Yrityskimpan myötä meillä tulee
olemaan myös tuplamäärä autoja samalla maantieteellisellä alueella aikaisempaan verrattuna, joka
on meille selkeä hyöty, toteaa Alanen.

***
Lisätietoja:
Sammy Lindholm, puh. +358 (0) 400 900 933
Ville Alanen, puh. +358 (0) 45 7750 1586
Aki Nikkinen, puh. +358 (0) 500 494 220
Risto Manninen, puh. +358 (0) 41 514 1041